Топонімічний словник Кам’янця-Подільського

 – результат тривалої дослідницької роботи з виявлення, локалізації, встановлення змісту назв різних географічних об’єктів міста – надасть можливість кам’ян чанам і гостям міста краще пізнати його історію, культуру, економічне і побутове життя через призму топонімів і мікротопонімів, які зафіксували основні події, явища й особистості, пов’язані з історичним центром Поділля, і прислужиться педагогам, студентам, учням, туристам у погли- бленому вивченні краю.

Земля є книгою, в якій історія людства записується в географічних назвах…

  • Топонімічний словник Кам’янця-Подільського / В.С. Прокопчук, І.О. Старенький. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 192 с. ISBN 978-617-620-119-9

Топонімічний словник Кам’янця-Подільського

Кам’янець-Подільський - одне з найдавніших історичних міст України, центр Поділля, його перлина. Місто належить до визначних явищ європейської культури. Кам’янець-Подільський - це межове місто між Сходом та Заходом, між античним та праслов’янським світами, між християнством та ісламом, між православ’ям та католицизмом. Це місто-фортеця, квітка на камені...

Неодмінною умовою дослідження історії населених пунктів є вивчення топонімії, яка є витвором народного генія. Одні назви народжуються, інші зникають, одні живуть довго, інші - лише короткий період... Часто топонім живе до того часу, поки живуть люди, які його пам’ятають. З часом він стирається з людської пам’яті, залишаючись лише в джерелах. Цей процес є постійним та незворотнім, тому існує необхідність фіксації назв певних місцевостей у топонімічних словниках.

У Кам’янці-Подільському впродовж ХХ століття, внаслідок зміни вуличної мережі та руйнації архітектурної забудови, з топонімічної мапи міста зникла велика кількість географічних назв. Незважаючи на діяльність топонімічної комісії та появу нових назв вулиць, продовжується втрата старовинних топонімів. Саме ця обставина декілька років тому підштовхнула авторів до створення топонімічного словника Кам’ян-ця-Подільського. Було проведено довготривалу роботу з опрацювання джерел та літератури, виявлення та локалізації топонімічних об’єктів. Підсумком проведених досліджень стала книга, яку шановний читач тримає в руках.

Топонімічний словник Кам’янця-Подільського складається із вступної статті, безпосередньо топонімічного словника, списку джерел та літератури, а також додатків.

У книгу авторами включені топоніми, які існують на сьогоднішній день. Якщо відносно одного об’єкта вживалося декілька назв, то в тексті йде відсилання до основної. Лише в окремих випадках, коли паралельно використовуються дві назви, вони обидві подані в тексті. Як виняток у словнику, з огляду на історичне значення, згадуються й топонімічні об’єкти, які нині не існують. Топоніми в словнику подаються в алфавітному порядку. Для того, щоб читач мав змогу осягнути процес формування топонімічної мапи Кам’янця-Подільського у ХХ - на початку ХХІ ст., у книзі подано додатки. У словнику є також список використаних джерел та літератури, який допоможе зацікавленому читачеві ознайомитися з першоджерелами. У тексті застосовано посторінкові посилання, щоб зробити уточнення й доповнення, які б не обтяжували основний інформаційний масив.

Автори свідомі того, що окремі судження й потрактування, висловлені на сторінках книги, можуть виявитися дискусійними й потребуватимуть доопрацювання, доповнення, тому сподіваються на поради й пропозиції читачів, що дасть змогу внести необхідні уточнення до майбутніх перевидань топонімічного словника Кам’янця-Подільського. Сподіваємося на співпрацю з усіма, кого цікавить історія міста.

Автори висловлюють подяку всім науковим інституціям та колегам, які сприяли в реалізації творчого задуму.