Історичні праці

  • 4 019
  • (Оцінок: 0)
без картинки
Історичні праці

Збірка наукових праць присвячих історії Подільського краю та м.Кам`янець-Подільський.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА!

Книги, наукові праці, видання, архівні документи на різних мовах - все це необхідні джерела для вивчення історії нашого міста.

 

 

Формат: .pdf, dgvu, .jpg, word

Вага: 453.98 мб

Мова: російська, староросійська, латинь, польська

 

 

 

 

 

  Пряме завантаження лише для козаків!
 Завантажити

 

Список праць, що знаходяться в архіві:

 

• Абрагам В. Заснування латинського єпископства у Кам`янці - Abracham_W

• Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм Каменца-Подольского, составлен в 1891 году - 1891_ad_podilsk

• Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм Каменца-Подольского, составлен в 1892 году - 1892_ad_podolsk 

• Баранович А. Население предстепной Украины в 16 в. - Baranowicz_A

• Батюшковичь П.И. Подолія Истоирческое описаніе. С.-Петербургь, 1891 - Batushkov_Istor_Podolia

• Біднов В. Два перших академічних роки Українського державного університету у Кам`янці-Подільському - Spogady_pro_Kamianets

• Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів (вибране про Подільське князівство). - Wojtowycz_Udilni_kniaziwstwa_Riurykowycziw_i_Gedeminowycziw_y_XII_XVI_st

• Гаркавець В. Вірменські документи. - garkawec

• Гавриленко. Печатки цехів Кам`янця-Подільського (після статті О. Купчинського) - Archiwy_Ukrainy_1976_01__wybrane_

• Гульдман Подільська Губернія. Лондон, 1981 - 1889_Podolskaia_gubernia 

• Гульдман В.К. Подольский адрес-календарь, 1895 - 1895_ak_podolsk

• Гульдман В.К. Поместное землевладение в Подольской губернии, 1898 - pomestnoe_zemvlevladenie_podolskaya_guberniya 

• Гречило А. Українська міська геральдика - Greczylo_Ukrajinska_miska_geraldyka

• Дашкевич Я. Розселення вірменів на Україні - Daszkewycz_J

• Дашкевич Я. Кам`янець-Подільський місто трьох гербів - Daszkewycz_3_gerba

• Дзира Я. Турецько-татарські напади - Dzyra_Tataro_turecki_napady_1971

• Записки іноземців 15-18ст - важливе джерело з історії Кам`янця-Подільського - Zapusku_Petrov

• Іваницький К. Катедра в Кам`янці. Варшава 1930 - Magazyn_030_10

• Інвентар камянецького цейхгаузу за 1789 р. - Inwentarz_cekauzu_kamienieckiego_z_r

• Іваницький К. Катедра в Кам`янці. Варшава 1930 - ivanuckiy_katedra

• Сіцінський ю. Поідлля під владою Литви. Кам`янець-Подільський, 2009 - Sicin_Lutva

• Сіцинський Ю. Оборонні замки Західного Поділля. Київ, 1928. - Sicynskyj_J

• Сицинский Е. Замковая православная церковь в Каменце. - Sicynskyj_E

• Сіцинський Ю. Муровані церкви на Поділлю. Львів-КП, 1925. - Sicynskyj_M

• Cіцінський Ю.Й. Архелогічна карта Подільської губернії. - Кам`янець-Подільський - Sicin_arheologihna karta

• Список чинов состоящих на службе в Подольской Губернии, 1872 - 1872_sc_podolsk

• Симашкевич. Римское католичество и его ирархия в Подолии. Документы - Simaszkewicz_M

• Століцький Я. Кам`янецька справа - падіння фортеці у шляхетській думці - Stolicki_J2

• Скочиляс І. Документи кам`янецької уніатської консисторії у 18 ст. - Skoczylas_I

• Список дворян, внесенных родословную книгу Подольской губернии (справочник Подольского дворянского собрания на 1897 год) - Spusok_dvoran

• Кам`янець напередодні 1672 р. - Stolicki_J

• Кам`янецька хроніка, складена Агопом, доповнена і продовжена його рідним братом Аксентом - kamyanetska_hronika

• Кахреман-паша - польському комісару. ("Пани вельможні комісари, такого-то дня запрошую паньство на віддання ключів від фортеці Кам`янця".) - tur_sult

• Крикун М. Рецензія на книгу Даріуша Колодзейчика "Дефтер Муфасаль. Опис Камянецького елайєта 1681 р." - Krykun_Rec_Kolodzejczyk

• Крикун М. Населення подільського воєводства у першій половині 17 ст. - Krykun_Naselennia_podilskogo_wojewogstwa_w_perszij_polowyni_XVII_st_1971

• Крикун М. Рецензія на публікацію турецького опису Поділля 1681 р. Д. Колодзейчиком - Krykun_Rec_Kolodzejczyk

• Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu. Pod red. F. Kiryka. T. 1. Krakow 2001 - Kamieniec_Podolski

• Круль Р. Перебування короля Станіслава-Августа в Кам`янці ВМ_ - 1_Krol_R

• Кам`янець в "Хождении Трифона Коробейникова" ВМ_ - 2_Кам. в хождении Коробейникова

• Куртика Я. Найстарші документи для кам`янецких францисканців 1400 та 1402 - Kurtyka_J

• Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu. Pod red. F. Kiryka. T. 2. Krakow 2005 - Kamieniec_Podolski222

• Михайловський В. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовіком Угорським - muxaulovskiy_vasal_stosunki

• Михайловський В. Родинні звязки коронних і польних гетьманів у подільському воєводстві - Mychajlowskyj_W

• Михайловський В. Перші згадки про населенні пункти Західного Поділля у першій половині 15 ст. - Istoryko_geograficzni_doslidzennia_w_Ukraini

• Михайловський В. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві - 1394): соціальна структура князівського оточення - Mykhaylovsky_V

• Михайловський В. Документи подільських генеральних старост (1442-1506) - Michalowski_Dokumenty_podilskych_generalnych_starost_1442_1506_KS_2003_2

• Михайловський В. Документ для кам`янецького підстарости Срочицького 1527 - Mychajlowskyj_Dokument_dla_kamianeckogo_pidstarosty_Jana_Sroczyckogo_1527_r

• Томашевич К. План Кам`янця 1672

• Теньговський Ян. Перше покоління Ґедиміновичів. (Коріатовичі) 1 частина. - Tegowski_J-1

• Теньговський Ян. Перше покоління Ґедиміновичів. (Коріатовичі) 2 частина. - Tegowski_J-2

• Трайдос Т. Католицькі парафії на середньовічному Поділлі - Trajdos_T

• Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край,юго-западный отдел. Т 1-7. - etno_stat_komisii

• Памятная книжка Подольской губернии на 1859 годь - 1859_pk_podolsk 

• Петров А. О подложности грамоти Федора Кориатовича 1360 г. - Petrov_A_O_podlozhnosti_gramoty_Feodora_Koriatovicha_1360_1906

• Петрунь Ф. Ханьські ярлики на українські землі. - Petrun_Chanski_jarlyky_na_ukrainski_zemli_Schidnyj_swit_1993_2

• Плевчинський М. Обертин 1531 (серія Історичні битви) - Historyczne_Bitwy___Obertyn_1531

• Погорілець О. Ссавов О. Монета подільського князя Костянтина. - Pogorilec_O

• Польське королівство. Мапа 15 ст. Мюнстера - Regnum_tota_regione_Poloniae_M__252_nster__S

• Прохаска А. Ленна і маньства на Русі та Поділлі - Prochaska_A

• Прохаска А. Поділля ленно Коронне - Prochaska_A2.pdf

• Опис замку в Кам`янці станом на 1613 р. - Myhajlowskyj_W

• Роллє Міхал. Кам`янець-Подільський. Варшава, після 1930 - rolle 1930

• Роллє Міхал. Ремінним дишлом (спогади про Кам`янець). Львів 1914 - role_dushlo

• Центральні урядники Польського королівства. Списки - Urzednicy_centralni_i_nadworini_XIV_XVIII_ww

• Урядники подільського воєводства 14-18 ст. Списки - Urzednicy_podolscy_XIV_XVIII_wieku

• Урядники київського та чернігівського воєводств 14-18 ст. Списки - Urzednicy_wojewodztwa_kijowskiego_i_czernichowskiego_XV_XVIII_wieku

• Урядники волинського воєводства 14-18 ст. Списки - Urzednicy_wolynscy_XIV_XVIII_wieku

• Урядники белзського воєводства і холмської землі 14-18 ст. Списки - Urzednicy_wojewodztwa_belskiego_i_ziemi_chelmskiej_XIV_XVIII_wieku

• Урядники руського воєводства 14-18 ст. Списки - Urzednicy_wojewodztwa_ruskiego_XIV_XVIII_ww

• Фонди колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р. (Анатований реэстр фондів) - Ref_Fondy_Kam_Pod

• Шаврін В. Селянський одяг на Поділлю - Shavrin_V

Портал Кампот

Багато цікавого з Історії Поділля та Кам`янця можна знайти на сайтах:

https://k-p.net.ua

https://kampod.name

 


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини