Камянець-Подільський » Довідка » Про місто » Генплан Кам'янця-Подільського

Генплан Кам'янця-Подільського

 • 905
 • (Оцінок: 0)
Генплан Кам'янця-Подільського
Генплан Кам'янця-Подільського

Генплан Кам'янця-Подільського у документах та мапах. Ви можете завантажити архів повністю із усіма документами генплану та його кресленнями.

Генеральний план міста Кам'янець-Подільського, Хмельницької області виконано державним підприємством "НДПІ містобудування" (ліцензія АВ №117955) за завданням на проектування, затвердженим Головою міської Ради м. Кам'янець-Подільського та погодженого головним архітектором Хмельницької області згідно Рішення сесії міської ради м. Кам'янець-Подільського від 17.03.2003 р. №25.

В розробці генерального плану приймали участь співробітники Управління містобудування та архітектури, інші управління та відділи міськвиконкому м. Кам'янець-Подільського.

Попередній генеральний план був розроблений у 1969 році науково-дослідним і проектним інститутом "КиївНДПІмістобудування".

Генеральний план Кам'янця-Подільського розроблений на довгостроковий період соціального розвитку міста – 25 років (до 2035 р.) з виділенням першочергових заходів до 2016 р., у відповідності з положеннями ДБН Б.1-3-97 п.3.2 та зміни № 1 від 01.02.2009 р.

😬 Нові пузатики профукали на своєму сайті оригінальні документи Генплану - тож для усіх бажаючих були відновленні документи з ВебАрхіву.

склад архіву:

 1. Брошура word та pdf зображення Генплану Кам'янця
 2. pdf зображення Опорного плану Кам'янця
 3. Документ word та pdf зображення Плану зонування Кам'янця-Подільського

====

------

------

====

Міні-фото графічних матеріалів (Якісні оригінали в архіві):

----*----


Склад проекту генерального плану

 

А. Графічні матеріали

основні креслення:

 1. Схема положення населеного пункту в системі
  розселення                                                                       – М  1 : 25 000                                                                            
 2. Опорний план (план сучасного використання території)                                                                                          – М  1 : 5 000                                                                              
 3. Генеральний план. Основне креслення                           – М  1 : 5 000
 4. Схема червоних ліній                                                      – М 1 : 5 000
 5. Схема планувальних обмежень та інженерно будівельна оцінка території                                                               – М  1 : 5 000
 6. Схема інженерної підготовки території та заходи по охороні середовища                                                                      – М  1 : 5 000
 7. Схема магістрально-вуличної дорожньої мережі            – М  1 : 5 000
 8. Схема пасажирського транспорту – М 1:10 000
 9. Схема мереж та споруд водопроводу, каналізації та дощової каналізації                                                                       – М  1 : 5 000
 10. Схема мереж та споруд теплопостачання, газопостачання та електропостачання – М  1 : 5 000
 11. Поперечні профілі вулиць та доріг (у пояснювальній записці) – Б/М                                                                                    

 додаткові креслення:   

 1. Схема планувальних районів з розміщенням основних майданчиків нового житлового будівництва – М 1:10 000
 2. Схема розміщення громадсько-житлової забудови з визначенням усереднених висотних параметрів – М 1:10 000
 3. Схема планувально-функціональної структури і мереж об'єктів соціальної сфери                                                                                          – М 1:10 000
 4. Схеми територіального розвитку міста (варіанти 1, 2, 3, 4) – Б/М
 5. Схема генерального плану (у пояснювальній
  записці) – Б/М

==========

План зонування території (зонінг) міста Кам'янець-Подільського розроблений за завданням Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради.

👉 Завантажити у Ворді:

pz_plan-zonuvannya-ter_-kamyanec-podlskogo_26_03_2015.docx
[264.97 Kb] (Завантажили: 72)
 

------

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено розроблення Плану зонування території (далі зонінгу) – містобудівної документації, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

Зонінг міста створюється з метою:

 • раціонального використання території міста;
 • регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
 • забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;
 • забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористувачами;
 • сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
 • розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
 • водопостачання мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;
 • збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

Зонінг розроблений на всю територію міста на основі генерального плану міста.

Зонінг розроблений із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі на актуалізованій картографічній основі деталізації об’єктового складу в масштабі 2000 в новій державній системі координат УСК-2000.

Аналогові графічні матеріали Зонінгу міста роздруковані у масштабі генерального плану міста 1:5000.

План зонування території (зонінг) прийнятий Кам'янець-Подільською міською радою в межах наданих їй повноважень є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами, а також юридичними та фізичними особами – суб’єктами містобудування при здійсненні ними містобудівної діяльності. Особи, які порушують вимоги Плану зонування території, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

 Підстави для розгляду питань про внесення змін до Зонінгу може бути:

 • невідповідність генерального плану міста – нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам та інших випадків;
 • пропозиції щодо зміни меж територіальних зон, зміни містобудівних регламентів;
 • звернення органів державної влади щодо розташування об’єктів будівництва державного значення;
 • звернення органів виконавчої влади міста щодо розташування об’єктів будівництва муніципального значення;
 • рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності щодо вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території міста;
 • звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо реалізації положень Зонінгу, які можуть привести до неефективного використання земельних ділянок для містобудівних потреб та об’єктів будівництва, знижує їх вартість, перешкоджає реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об'єднань.

Департамент містобудування та архітектури разом з уповноваженими органами у сфері охорони навколишнього середовища, охорони культурної спадщини та підрозділів виконавчого органу місцевої влади розглядають подані пропозиції про внесення змін до Зонінгу, здійснює підготовку висновку з рекомендаціями до виконавчого органу міської ради, який приймає рішення про підготовку проекту внесення змін або про відхилення таких пропозицій.

План зонування території міста (зонінг) складається з текстової частини (пояснювальна записка) та графічної частини (креслення).

Текстова частина Зонінгу включає:

 • загальні положення, у яких, зокрема, визначається мета, завдання, основні терміни, структура;
 • режим забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;
 • планувальні обмеження щодо використання окремих територій;
 • характеристику різних типів зон та підзон, видів переважного, супутнього, дозволеного (доступного) виду використання території в кожній зоні.

==========

Старі проектні плани Кам'янця - дивитись


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини