Камянець-Подільський » Люди » Інтерв`ю » Завальнюк Олександр Михайлович

Завальнюк Олександр Михайлович

  • 4 265
  • 1
  • (Оцінок: 0)
Завальнюк Олександр Михайлович
Завальнюк Олександр Михайлович

Народився 28 листопада 1951 р. в м. Сміла на Черкащині в сім’ї військовослужбовця. Закінчивши у 1968 р. із золотою ме­даллю школу, вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту.

Після його закінчення з відзнакою у 1972 р. працював вчителем історії і географії Крилівської серед­ньої школи Корецького району Рівненської області. У 1973-1974 рр. служив у Збройних силах, як військовослужбовець брав участь у конкурсі наукових робіт з історії комсомолу. Після де­мобілізації працював вчителем історії і географії Орининської середньої школи-інтернат (1974-1976 рр.). У 1974-1975 рр. склав кандидатські іспити, а з 1976 до 1979 року навчався в аспіранту­рі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горь­кого. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (нині - національний університет імені Івана Огієнка). Був асис­тентом, старшим викладачем (з 1981 р.), доцентом (з 1984 р.) ка­федри історії СРСР і УРСР, а з 2001 р. -професор кафедри історії України. Викладає новітню історію України.

У 1982-1984 рр. працював заступником, а в 1993-2001 рр. - деканом історичного факультету університету. Започаткував і редагує потужні фахові видання, дві збірки - „Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні на­уки» (у 1995-2002 рр. побачили світ 8 томів), „Освіта, наука і культура на Поділлі» (вийшли 16 томів).

З листопада 2001 р. - виконуючий обов’язки, а січня 2002 р. - ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного уні­верситету (з 2003 р. -державного, а з січня 2008 р. - національно­го). За цей час заклад набув позитивної динаміки в усіх сферах своєї життєдіяльності: кількість викладачів зросла з 280 до 756, студентів - з 5,7 тис. до 8,5 тис, навчальні площі з 27,2 тис. до 154,2 тис. м2, фонди наукової бібліотеки - з 833 тис. до 1 млн 118 тис. примірників, комп’ютерний парк - з 214 до 982 машин. За 2002-2010 рр. вчені вишу опублікували близько 20 тис. наукових і науково-методичних праць, захищено 18 докторських і 144 канди­датські дисертації. Проведено майже 250 наукових конференцій.

О.М. Завальнюк досліджує культурно-освітнє і державне відродження України 1917-1920 рр. Опублікував більше 500 на­укових праць, зокрема 7 монографій, 10 книг-нарисів, 4 навчаль­них посібники. Під його керівництвом 6 аспірантів захистили кандидатські дисертації. Заснував і очолює наукову школу «Про­блеми історії України кінця XIX ст. - 30-х рр. XX ст.». Дійсний член Академії наук вищої освіти України.

Член Національної ради з історичного краєзнавства, міжві­домчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України, голова осередку Українського історичного това­риства ім. М.С. Грушевського, член регіональної громадської експертної ради ДАК у Хмельницькій області, колегій управлін­ня освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та Кам’янець-Подільського міського виконавчого комітету. У 2003-2006 рр. -член виконкому, 1998-2002 рр. - депутат міськради, з 2010 р. - депутат обласної ради.

 

 

Ректор Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Завальнюк Олександр Михайлович

Заслужений працівник освіти України. Нагороджений орденами:«За заслуги» III ступеня, рівноапостольного князя Володимира III і IV ступенів, відзнакою «Свята Софія», золотою медаллю «За заслуги в освіті», срібними медалями: «Незалежність України», «За патріо­тизм», знаками: Ярослава Мудрого, Петра Могили, Івана Крип’якевича, «Лідер України», «За успіхи у науково-педагогічній діяльності». Лауреат всеукраїнських наукових премій ім. Дми­тра Яворницького та Івана Огієнка, обласної премії імені Юхима Сіцінського.

 

 

О.М. Завальнюк з Головою Наглядової Ради університету, академі­ком НАН України, директором Інституту історії України НАН України В.А. Смолієм

 

 

 

О.М. Завальнюк з випускниками університету, Радником голови Служби безпеки України генерал-полковником В.В. Шереметою і генерал-майором М.Й. Кулінським під час презентації громадськості Національного університету 22 травня 2008 року


------

Останні коментарі:

Випускник-ветеран істфаку
Випускник-ветеран істфаку
ВІВАТ, ALMA-MATER! ВІВАТ,ЗАВАЛЬНЮК!!!
Цитувати Скарга

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини