Камянець-Подільський » Туризм » Музеї » Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

  • 13 256
  • 4
  • (Оцінок: 0)

 Становлення та сучасна музейна справа

(Колаж зліва - Віктор Годний)

«Музей у музеї» - так можна сказати про Кам`янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, розміщений у 6-ти об`єктах, фонди котрого нараховують 238 тис. експонатів, (119 тис. відносяться до основного фонду). У 2009 р. музей відвідало 202 тис. осіб.

2010 рік - ювілейний для музею - він відзначає своє 120-річчя.

Ще в 1865 р. у губернському центрі Російської імперії - Кам`янці-Подільському було створено Єпархіальний історико-статистичний комітет. Результатом активної діяльності членів комітету стали накопичення пам`яток старовини та цінних документів. За пропозицією завідувача справами комітету Миколи Яворовського, у місті було створено церковне давньосховище. Засідання історико-статистичного комітету, на якому були затвердженні правила давньосховища і обрано завідуючого та секретаря, відбулося 30 січня 1890 року. Музею, як і Україні в цілому, довелось пережити складний, трагічний період: війни, реквізиції, переведення у інші міста, бездумні реформи.

 

Музей в датах:

 

1865р. В м. Кам`янці-Подільському створено єпархіальний історико-статистичний комітет.

1889р. Завідувач комітету М.І.Яворівський поставив питання про створення давньосховища музею старожитностей.

1890р. Затверджено правила давньосховища, обрано завідуючого - Якубовича В.С.)

Музей знаходився при Казанському православному кафедральному соборі.

1903р. Музей переїхав в казенний піддомініканський будинок по вул. Дворянській.

1904р. Видана «Опись предметов старины», ч. 1. 1909 р.Видана «Опись предметов старины », ч.2, ред.. Ю. Сіцінський. За описом музей нараховував 7648 предметів.

1912р. В Петербургському інституті цивільних інженерів розроблено проект нового будинку для музею. Здійснення цих планів перешкодила перша світова війна

1914р. Перша евакуація музею у м. Вінницю, пізніше в Немирів.

1914 р. Друга евакуація музею в м. Немирів, а потім у м. Вінницю.

1915 р. Музей завершив переїзд в приміщення колишнього духовного училища (тепер Картинна галерея).

1917 р. Третя евакуація музею в м. Вінницю.

1920 р. В місті діяло три музеї: археологічний, природничо-промисловий, художньо-промисловий.

1921р. організовано Кам`янець-Подільський Комітет охорони пам`яток старовини, мистецтва та природи.

1922 р. Комісія для допомоги голодуючим конфіскувала в музеї золоті і срібні предмети, нумізматичну колекцію.

1924р. Музей переїхав в будинок чоловічої гімназії (тепер історичний факультет).

1924р. Три музеї були об`єднанні в один центральний.

1927р. Історико-археологічний музей переводять в будинок колишнього міського училища.

1928р. Постанова РНК УРСР про оголошення замку-фортеці в м.Кам`янці-Подільському Державним історико-культурним заповідником.

1929р. Історико-археологічний музей реорганізується в краєвий і переходить в нові приміщення - будинок робітників освіти (тепер будівельний технікум) і в будинок по вул. Соборній (колишня 7-ма шко-ла).

1936р. Музею передано Петропавлівський кафедральний костьол, в ньому було відкрито відділи: зоології, геології, палеонтології, атеїстичний.

1937р. Історичний музей переміщений на територію фортеці-заповідника.

1941р. Директор краєзнавчого музею і Державного заповідника Щеглов В.В. булопризвано в ряди Червоної Армії. Новим директором був призначений Потапов А.І.

1944р. Комісія склала акт про збитки, заподіяні німецько-фашистським окупантами музею: 6 млн. 270 тис.крб.

1946р. Рішенням Ради Міністрів УРСР музею надали статус республіканського.

1949р. Директором музею призначено Г.М.Хотюна.

1967р. Музею передано будинок Ратуші -пам`ятку архітектури 16-18 ст.

1977р. За Постановою Ради Міністрів УРСР Старе місто і каньйон р. Смотрич оголошені історико-архітектурним заповідником

1981р. Видано путівник «Кам`янець-Подільський історико-архітектурний заповідник».

1982р. В будинку колишньої духовної семінарії відкрито художній відділ музею.

1984р. Музею передано верхній поверх Вірменського торгового будинку 16-18 ст., де розміщено канцелярію і бібліотеку музею. Директором музею призначено С.Е.Баженову.

1987р. Музей переведено з III категорії в II категорію, за наказом обласного управління культури. Видано путівник по Картинній галереї.

1990р. Музей у Кам`янці-Подільському святкує 100-річницю. Видано наукову збірку «Музей і Поділля». Відкрито експозицію відділу етнографії у фортеці.

1996р. Фонди музею-заповідника перевезено у нові відреставровані приміщення.

1997 р. Директором музею призначено Л.П.Станіславську

1998 р. У виставкових залах музею у Ратуші, пам`ятці архітектури 16-18 ст., побудовано стаціонарну виставку з фонду музею «Кам`янецька доба Директорії УНР».

1999р. Після капітального ремонту у пам`ятці архітектури 18-19 ст. створено нову експозицію художнього відділу музею. Розпочато великий обсяг реставраційних робіт у баштах і підземеллях фортеці.

2000р. У фортечних баштах та підземеллях завершено створення комплексу експозицій, які розповідають про історію замку: «В`язні фортеці 19 ст.», «Штурм фортеці турками у 1672 р.», «Староство на Поділлі».

2001 р. У залах колишнього Вірменського торгового будинку побудовано експозицію відділу археології. Музей-заповідник прийняв участь у Всеукраїнській виставці «Обереги духовності Поділля» в Українському домі, м. Київ.

2002 р. У підземеллях Ратуші оснащено звуко- і світлоефектами новостворену експозицію музею «Су-дочинство на Поділлі». Видано путівник «Стара фортеця».

2003 р. У художньому відділі музею проведено реекспозицію постійно діючої стаціонарної виставки «Унікальні експонати з фондів музею-заповідника». Проведено демонтаж експозиції відділу етнографії у приміщеннях фортеці.

2004 р. Після проведення капітального ремонту на 2-му поверсі Ратуші, музеєм відтворено інтер`єр середньовічних залів засідань. Видано путівник-фотоальбом по м. Кам`янець-Подільському з рекламою музейних екскурсійних об`єктів.

2005 р. Видано буклет-розкладку «Кам`янець-Подільський музей-заповідник. Історія і сучасність». У залах Ратуші музеєм побудовані експозиції відділів «Історія грошового обігу на Поділлі», «Історія Магдебурзького права та самоврядування на Поділлі». У підземеллі східного бастіону фортеці відкрито експозицію «Історія метальної зброї».

2006 р. Серед щорічних 20 стаціонарних виставок музею найяскравішою по насиченості рідкісних експонатів була, відкрита у фортеці, стаціонарна виставка «Історична пам`ять - нащадкам». Музейні працівники розпочали проведення нічних екскурсій у фортеці.

2007р. У відділі старожитностей відкрито «Ремісниче містечко майстрів».

За 5 останніх років об`єкти музею-заповідника відвідало близько 1 млн. осіб, на спец кошти музею на-дійшло у 2007 р. від реалізації платних послуг понад 500 тис. грн..

2008р. Рішенням міськвиконкому, музею передано приміщення Вірменської криниці - пам`ятки архі-тектури 17 ст.

2009 р. На території Старої фортеці відкрито нову історичну експозицію «Поділля у ХХ-ХІХ ст. ст.»

2010р. 120 років з часу заснування Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

 

У 20-30-х роках проводяться репресії проти відомих краєзнавців, працівників музейної справи подільського регіону, відбувається нищення багатьох пам`яток старовини, закриваються храми. Тоді до музею переходить приміщення Петропавлівського кафедрального костьолу.

Фотеця

Фортеця в Кам`янці-Подільському

 

У період Великої Вітчизняної війни об`єкти музею зазнали нових руйнувань та втрат. У 1946 р. музею було надано статус республіканського. Якщо у 1944 р. музей оглянуло 2840 осіб, то у 1946 р. - 17601.

Не дивлячись на важкі часи відбудови народного господарства, в 1952 р. у відреставрованих приміщеннях фортеці було розгорнуто основну експозицію - «Історія Поділля дожовтневого та радянського періодів».

І, якщо до 1980 р. історичні знання були «впорядковані» та зрозумілі майже всім, то період Перебудови виніс на поверхню сенсаційні матеріали, архівні документи, що стосувалися також історії нашого краю.

Ратуша та Вірменська криниця

Ратуша та Вірменська криниця

 

Зростала кількість екскурсантів. На кінець 80-х років музейні об`єкти відвідувало понад 300 тис, діяло 10 загальносоюзних маршрутів.

Розміщення музею в історичних пам`ятках архітектури вимагало підтримки, консервації та реставрації. Реставраційні роботи проводилися, але не настільки активно, щоб була можливість ставити питання про перетворення міста на туристичний центр. Серед причин були і політичні аспекти - довгий період території Поділля і Кам`янця входили до складу Речі Посполитої.

У 90-ті рр., у зв`язку з розпадом СРСР, перед музеєм постають нові проблеми. Різко знижується відвідування - до 40 тис. чол., відбувається скорочення штатів, припиняється побудова історичних експозицій. Внаслідок децентралізації управління, вищі органи влади повністю передали функції по утриманню музею міській владі, залишивши за собою лише загальне стратегічне керівництво.

 

Картинна галерея

Картинна галерея

 

Міською владою було прийнятий курс на перетворення Кам`янця-Подільського на туристичний центр. У1999 р. Хмельницька обласна рада затвердила відповідну програму. На її основі Державний Науково-Дослідний Інститут теорії та історії архітектури та містобудування робив і затвердив розраховану на 11 років „Перспективну програму консерваційних і реставраційних робіт комплексу Старого і Нового замків".

Основний акцент підчас реставрації було направлено на ліквідацію аварійних ділянок стін, склепінь, облаштування кам`яного мощення, впорядкування території фортеці. Проведено реконструкцію пристінного корпусу, здійснено роботи по відтворенню бойового ходу та оборонного муру, замінено ґонтове покриття на баштах, облаштовано оглядовий майданчик на Західному бастіоні, проведено розчистку та консервацію стін башт Водної, Нової Західної, Білої. До фортеці підведено централізоване водопостачання та облаштовано автономне газове опалення.

 

Музей старожитностей

Музей старожитностей

 

Великих змін зазнала пам`ятка архітектури XVII ст. - Ратуша - колишній польський магістрат. Пройдено шлях від розчистки підземель до реконструкції приміщень другого поверху з повною заміною даху, системи опалення, освітлення, сигналізації.

Значний обсяг робіт проведено по вище згаданій схемі на об`єктах музею - картинній галереї, колишньому Вірменському торговому будинку, фондосховищі. За рахунок цільового спонсорства відреставровано дах на вежі Лянцкоронській. Роботи по реставрації продовжаться і надалі.

Головним завданням, яке постало перед музеєм, було використання відреставрованих об`єктів під експозиції та стаціонарні виставки. Вони експонуються у Вірменському торговому будинку, де представлена 1 тисяча експонатів, які знайомлять з історією прадавніх племен, що населяли Поділля, з їх побутом, військовою справою. Також можна поринути в атмосферу вірувань населення Середнього Подністров`я з найдавніших часів до хрещення Русі. Особливістю побудови експозиції є реконструкція житла, знаряддя праці, які використовувались давніми людьми.

В експозиції картинної галереї представлені унікальні твори живопису, графіки, скульптури західноєвропейського, російського та українського мистецтва 18-20 ст. Облаштовано меморіальну кімнату, присвячену засновнику сучасної української байки М.П.Годованцю.

У пам`ятці архітектури - Ратуші в лаштовано комплекс експозицій, що висвітлюють історію магдебурзького права та самоврядування у Кам`янці-Подільському, а також історію грошового обігу на Поділлі - від античності до поч. XXI ст. Особливістю експозиції є показ історії Кам`янця-Подільського та Поділля в європейському контексті.

У підземеллях та окремих баштах фортеці влаштовані експозиції, що відображають її історію на тлі історичної епохи. У 2009 р. в пристінному корпусі відкрито II розділ історичної експозиції «Історія Поділля та Кам`янця-Подільського в XX-XXI ст.». В основу концепції створення історичного відділу музею покладені узагальнення нових досліджень в історичній науці та музейній практиці, що з`явились за останнє десятиліття, творчий підхід до реконструкції складних історичних процесів при висвітленні історії краю та міста Кам`янця-Подільського, що ґрунтується на фондовій збірці музею.

Ця експозиція, докорінно відрізняється від попередніх не тільки змістом, але й художнім рішенням. Проект покликаний найповніше представити відвідувачу найхарактерніші і найцікавіші експонати цієї епохи. Цьому, насамперед, прислужився ілюстративний ряд (оригінальні фотографії, плакати, документи), що складають найбільший процент експонатів, через формування образу часу та епохи дизайнерськими засобами. Саме ці речі виявляють, підкреслюють й демонструють самобутні ризі: подолян, кам`янчан, їх участь та роль в історичних процесах XX ст.

Важливу роль в експозиції відіграють особисті речі, спогади, речові експонати тих чи інших років. Для показу місця подолян у історичному минулому України широко використані експонати, які є джерелом відомостей з питань етнографії, соціально-побутового життя (одяг, меблі, хатні речі). За ними, зокрема, можна скласти достатньо-конкретне уявлення про трагічну долю та боротьбу за національну ідею, яка пронизує всю експозицію.

На тлі вітрин, з допомогою художнього рішення, відтворено образ епохи в її єдностях і суперечностях.

Відреставровані об`єкти, зокрема Замок, стали місцем проведення загально міських заходів („Подільських вечорниць", „Лицарських турнірів", міжнародного фестивалю «Терра Героїка», концертів та ін.)

Музей і зараз приділяє велику увагу рекламуванню. Створено фільми - у 2009-2010 рр. про об`єкти музею та його роботу. З метою просування туристичного продукту, поширення ділового співробітництва музей прийняв участь у виданні Українського видавничого консорціуму „Україна туристична", „Україна в III тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції".

Популяризації музею сприяють його друковані видання - рекламний листок, рекламна газета „Музейний вісник", путівники. Музей приймає активну участь у міжнародних туристичних ярмарках. Створено сайт музею.

Аналіз роботи музею за останній період дає можливість зробити висновок, що розпочатий процес зміни соціальної ролі музею, перебудови форм і методів роботи, яка направлена на підвищення взаємодії музею з відвідувачем, з туристами уже дає результати. Планування, організація, проведення, контроль, аналіз процесів, тобто маркетинг став основним в роботі музею.

Сьогодні музей перебуває на етапі, коли проходить інтеграція всіх складових музейного процесу, пошук нових форм діяльності, розширення зони обслуговування. Наша мета полягає в тому, щоб відвідувачі залишалися не тільки задоволеними, а й поверталися в наше місто та ще й з друзями. „Нічна екскурсія в Старій фортеці" - новий проект, який презентував своїм відвідувачам музей-заповідник. За основу театралізованого дійства взято історичні події та персонажі XVI - XVII ст. "Староста" та його "свита" знайомлять гостей з історією фортеці та її озброєнням, відвідувачі мають можливість дістати воду із замкової криниці, позмагатись за приз у стрільбі з лука та арбалету, послухати історичні думи у виконанні бандуристів.

У залах Ратуші, на території фортеці приватні підприємці, корпорації, банки проводять презентації, конференції, корпоративні заходи, рекламні і доброчинні акції, концерти та ін.

В планах музею - подальший розвиток нетрадиційних форм музейної діяльності.

Одним з основних завдань музею є продовження створення І розділу нової історичної експозиції «Історія фортифікації Поділля у Х-ХІХ ст.» у пристінному корпусі після завершення ремонтних робіт, на основі фондових колекцій, архівних матеріалів.

Ми впевнені, що будемо цікаві іншим лише тоді, коли представлятимемо свою особливу етнорегіональну культуру, свою історію, свій світогляд - оригінальні, сформовані віками, не копійовані, а власні...

 

Сайт музею

 

Людмила Станіславська, директор Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника


------

Останні коментарі:

Віктор Годний
Віктор Годний
А верхній колаж то моя робота! Чомусь навіть не підписано! Не гарно так!
Цитувати Скарга
admin
admin
Я і не знав, тепер всі знають... :smailuk14:
Цитувати Скарга
Віктор Годний
Віктор Годний
шо значить не знав! Вкрав і хвалюсь цим?!

Новий сайт музею:
https://www.muzeum.in.ua
Цитувати Скарга
admin
admin
:smailuk8: Так про музей написано ж, і вже підписав хто зробив колаж.
Цитувати Скарга

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини