Камянець-Подільський » Довідка » Про місто » Обов'язки кам'янецьких бюрократів

Обов'язки кам'янецьких бюрократів

  • 3 865
  • (Оцінок: 0)

Читаємо про обов`язки слуг народу....

Розподіл обов`язків

між заступниками міського голови

Міський голова

Нестерук Анатолій Макарович

Керує роботою міської ради, виконавчого комітету, управлінь, відділів та служб міської ради, спрямовує її на виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів на території міста.

Забезпечує дотримання та контроль за виконанням на території міста положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян» та інших у межах своїх повноважень для забезпечення прав і свобод громадян.

У відповідності до чинного законодавства сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав громадян, об’єднаних в політичні партії та громадські організації, які діють на території міста .

Спрямовує та координує роботу секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів та служб міської ради, керівників підприємств, установ і організацій, підпорядкованих міській раді що належать до комунальної власності міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Відповідно до вимог пункту «б» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, організацій, установ, закладів державної форми власності , які розміщені на території міста.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

В межах повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує роботу:

- сектору оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

- міського відділу внутрішніх справ УМВСУ в області;

- міського управління Служби безпеки України в області;

- міського управління юстиції;

- об’єднаної державної податкової інспекції;

- міськрайонного військового комісаріату;

- міськрайонного суду;

- міськрайонної адвокатури;

- міської прокуратури;

- міськрайонного контрольно ревізійного управління;

- управління Пенсійного фонду в місті;

- міського фонду страхування від нещасних випадків;

- міського фонду страхування від тимчасової втрати працездатності;

- міського центру зайнятості населення;

та інших державних структур, які розташовані на території міста для виконання своїх статутних завдань.

Контролює роботу:

- координаційної ради по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, комісій:

- з надзвичайних ситуацій;

- по забезпеченню життєдіяльності міста;

- по ліквідації заборгованості із заробітної плати;

- з питань нагородження при міській раді.

Секретар міської ради

Аносов Михайло Дмитрович

Діє у межах положень Конституції України, Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, рішень сесії міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що входять до його компетенції при здійсненні повноважень у сфері управління та взаємодії зі структурними підрозділами міської ради, виконавчим комітетом, господарськими та державницькими структурами, які знаходяться на території міста.

Забезпечує взаємодію постійних комісій міської ради, депутатських груп і фракцій з виконавчими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, закладами, державними органами, політичними партіями і громадськими організаціями, що діють на території міста і за його межами, для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, культурних та інших інтересів.

Сприяє виконанню та дотриманню положень про статус депутата місцевої ради, статутних положень об’єднань громадян та забезпечує додержання їх законних прав.

Відповідає за якісну та вчасну підготовку питань для обговорення та прийняття рішень міською радою, організовує контроль за їх виконанням.

У межах своїх функціональних повноважень та в межах повноважень наданих статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спрямовує, координує і контролює роботу:

- відділу з обслуговування міської ради;

- відділу ведення державного реєстру виборців;

- тендерного комітету;

- редакції газети міської ради «Кам’янець-Подільський вісник»;

- конкурсної комісії з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради;

- атестаційної комісії.

Координує та контролює через дозвільний центр організацію видачі суб`єктам господарювання документів дозвільного характеру.

Відповідно до ч. 8. ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» організовує підготовку та проведення на території міста виборів та референдумів усіх рівнів.

вверх

Перший заступник міського голови

Андрухович Валерій Миколайович

Координує та організовує роботу структурних підрозділів міської ради щодо виконання ними своїх функцій, передбачених статтями 27-40, 53, 54, 74, 75 і 76 та іншими Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Організовує реалізацію у місті державної фінансово-економічної політики щодо сприяння розвитку промисловості, підприємництва. Забезпечує підготовку проектів планів соціально-економічного розвитку міста, проектів планів розвитку галузей промисловості.

Забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо управління об’єктами та майном комунальної власності.

Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради щодо приватизації об’єктів і майна комунальної власності.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці під час виконання обов’язків міського голови.

Згідно із законодавством контролює питання ціноутворення на території міста.

Координує роботу промислових підприємств, закладів торгівлі, побутового обслуговування населення та громадського харчування незалежно від форм власності.

Забезпечує координацію зовнішньоекономічної діяльності підприємствами різних форм власності.

Забезпечує реалізацію питань з бюджетних, грошово-кредитних, дозвільних та податкових відносин.

Організовує розробку та виконання міського бюджету.

Контролює фінансово – господарську діяльність підприємств комунальної власності.

Координує діяльність податкових та контролюючих органів, які знаходяться у місті, робота яких пов’язана з мобілізацією коштів до міського бюджету.

Вирішує питання, пов’язані з регуляторною політикою, здійсненням інвестиційної політики.

У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

- фінансового управління;

- управління економіки;

- управління комунального майна;

- відділу реєстрації підприємницької діяльності;

- експертної комісії з визначення цінності документів з грифом «Таємно» та «Для службового користування»;

- КП "Міська друкарня";

- КП «Міськрайонне бюро технічної інвентаризації»;

- КП «Крок-плюс»;

- КП « Міська лазня»

- міського фонду підтримки малого підприємництва;

- постійних або тимчасових комісій, створених міською радою, виконавчим комітетом чи розпорядженням міського голови.

Координує роботу:

- міськрайонного управління статистики;

- міськрайонного контрольно ревізійного управління;

- об’єднаної державної податкової інспекції;

- міського відділення державного казначейства;

- міського відділення № 188 Хмельницької філії ВАТ «Державний ощадний банк»;

- інспекції по контролю за дотриманням цін і тарифів;

- міського відділу внутрішніх справ УМВСУ в області;

- міського управління Служби безпеки України в області;

- міського управління юстиції;

- міськрайонного суду;

- міськрайонної адвокатури;

- міської прокуратури;

- відділу боротьби з організованою злочинністю;

- відділу державної служби охорони;

- 1-ї державної нотаріальної контори;

Здійснює контроль за законністю виробничої діяльності підприємств, робота яких може мати негативний вплив на навколишнє середовище, екологічну, демографічну ситуацію на території міста.

вверх

Заступник міського голови з питань будівництва, архітектури та землі

Марунчак Олег Володимирович

Сприяє діяльності будівельних підприємств і організацій, вирішенню питань будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Відповідно до законодавства забезпечує проведення експертиз містобудівельної документації, державних норм та стандартів. Координує роботу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за додержанням будівельних норм у будівництві на території міста.

Сприяє розвитку житлового та іншого будівництва на території міста, що ведеться організаціями і відомствами незалежно від форм власності.

Координує роботу по проведенню реставрації архітектурних пам’яток на території Старого міста.

Сприяє організації обслуговування населення підприємствами зв’язку і транспорту, незалежно від форм власності.

У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

- управління містобудування та архітектури міської ради;

- транспортної служби міської ради;

- КП «Служба єдиного замовника».

Координує роботу :

- відділення ДАІ з обслуговування м. Кам’янця-Подільського;

- управління Держкомзему в м. Кам’янці-Подільському;

- Хмельницького регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації;

- конкурсної комісії по проведенню конкурсів з набуття права на оренду земельних ділянок;

- архітектурно - містобудівної ради;

- комісії з розгляду звернень фізичних та юридичних осіб з питань будівництва;

- інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за додержанням будівельних норм у будівництві;

- комісії з пасажирських перевезень;

- НІАЗ «Кам’янець».

вверх

Заступник міського голови з житлово-комунальних питань

Дибаш Віктор Володимирович

Організовує реалізацію у місті державної політики з питань житлово-комунального господарства.

Сприяє координації роботи та розвитку підприємств і організацій житлово-комунального господарства міста.

Організовує обслуговування населення міста підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства та надання ними якісних комунальних послуг.

Здійснює координацію робіт з питань тепловодопостачання, енергозбереження, благоустрою та санітарного стану, озеленення міста, створення зон та умов відпочинку громадян.

Сприяє організації робіт, пов’язаних із вирішенням питань техногенних явищ та забезпечення готовності об’єктів міста до роботи при виникненні надзвичайних ситуацій.

Забезпечує підготовку житлово-комунального господарства та житлового фонду міста до роботи та експлуатації в осінньо-зимовий період.

Забезпечує організацію роботи з експлуатації та утримання в належному стані доріг, міжбудинкових проїздів та тротуарів.

У межах функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

- управління житлово-комунального господарства;

- відділу обліку, розподілу та приватизації житла;

- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

- відділу розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження;

- КП «Міська шляхова дільниця»;

- КП «Кам’янецький парк»;

- КП «Спецкомунтранс»;

- КП «Побуткомбудсервіс»;

- КП «Комунбуд»;

- СКП «Міськліфтсвітло»;

- КП «Житловик»;

- КП «ЖЕК №2»;

- КП «Господар»;

- КП «Старе місто»;

- ЖКП «Комунсервіс»;

- ЖКП «Південь»;

- КП «Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Кам’янця-Подільського»;

- житлово-експлуатаційних підприємств та організацій, що надають житловокомунальні послуги, усіх форм власності;

- постійних або тимчасових комісій, створених рішенням міської ради, виконавчого комітету чи розпорядження міського голови.

Координує роботу:

- ЗАТ «Тепловоденергія»;

- МРЕМ;

- філії ВАТ «Хмельницькгаз»;

- міського управління ГУМНСУ в Хмельницькій області;

- Дністровської регіональної державної інспекції екології і природних ресурсів;

- міської СЕС;

- митного поста «Камянець-Подільський»;

- НПП «Подільські товтри».

вверх

Заступник міського голови з гуманітарних питань

Демчук Олег Віленович

Згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечує організацію виконання у місті державної політики у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, міжнародних зв’язків, туризму, охорони материнства та дитинства, молоді та спорту.

У межах дії Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює координацію і загальне керівництво у місті закладами науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, незалежно від форм власності.

Організовує взаємодію з іншими органами державної виконавчої влади, силовими структурами у справах сім’ї, материнства і дитинства.

Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та організовує розроблення програм та проектів їх розвитку, виходячи із програм соціально-економічного розвитку міста.

Забезпечує роботу з організації розвитку туризму у місті, збереження історико-культурної спадщини міста.

Забезпечує систематичний аналіз стану і тенденцій розвитку внутрішньополітичної ситуації у місті.

Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо питань внутрішньої політики, національних меншин, міграції населення, свободи совісті та віросповідання, рівноправності релігійних конфесій, всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Сприяє підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, проведенню призову громадян на строкову службу.

Сприяє роботі громадських організацій, творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій.

Організовує проведення загальноміських заходів, свят, фестивалів.

Сприяє розвитку аматорських колективів, гуртків за інтересами серед усіх верств населення міста.

У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує, організовує і контролює роботу:

- управління охорони здоров’я;

- управління освіти і науки;

- відділу у справах сім’ї та молоді;

- управління міжнародних зв`язків та туризму;

- відділу культури;

- відділу з фізичної культури та спорту;

- служби у справах дітей;

- міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- КП "Інформаційно-туристичний центр";

- КП «Профдезінфекція»;

- КП «Аптека № 5»;

- лікувально-профілактичних та освітніх закладів міста;

- міського стадіону ім. Г. Тонкочеєва;

- міського Будинку культури;

- історичного музею-заповідника;

- центральної бібліотечної системи.

Координує роботу :

- міськрайонного військового комісаріату;

- міського відділу РАГС;

- міської організації товариства Червоного Хреста;

- надзвичайної протиепізоотичної та надзвичайної протиепідемічної комісій;

- комісії по призначенню допомоги на дітей, батьки яких проходять строкову військову службу у лавах ЗСУ;

- комісії по боротьбі із наркоманією і СНІДом;

- комісії по боротьбі із туберкульозом;

- комісії по встановленню статусу учасника війни та інших комісій створених рішенням міської ради, виконкому та розпорядженням міського голови.

- опікунської ради;

- медичної ради;

- міської призовної комісії;

- топонімічної комісії;

- громадських організацій, міських осередків політичних партій, релігійних організацій;

- консультативно-політичної ради;

- духовної ради;

- громадської колегії;

- комісії по встановленню меморіальних знаків;

- комісії із дотримання чинного законодавства про свободу совісті та віросповідань.

вверх

Керуючий справами виконкому

Нечай Микола Анатолійович

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сприяє виконанню вимог Конституції і Законів України, нормативно-правових актів органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

Згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечує організацію виконання у місті державної політики у сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення.

Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, виконавчого комітету.

Вирішує питання взаємодії між управліннями, відділами, службами, іншими виконавчими органами міської ради та обласними представницькими органами влади у здійсненні їх повноважень.

Забезпечує поквартальне планування роботи виконавчого комітету міської ради.

Контролює своєчасність та якість підготовки проектів рішень, матеріалів до засідання виконавчого комітету та доведення рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших документів до виконавців, структурних підрозділів міської ради, установ, організацій, закладів, підприємств міста.

Контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, формування кадрового резерву.

Вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян» та інших.

Сприяє роботі засобів масової інформації, забезпеченню дотримання чинного законодавства з питань інформаційного простору, діяльності політичних партій і громадських організацій.

Здійснює заходи щодо організації правового інформування населення.

Сприяє роботі структурних підрозділів міської ради щодо підготовки та проведення виборів, референдумів та загальноміських заходів на території міста.

Вирішує організаційні питання пов’язані із проведенням на території міста мирних зібрань громадян.

Контролює роботу з розгляду звернень громадян, бухгалтерського обліку і звітності, архівної справи, подання необхідних документів для відзначення державними нагородами, вшанування відзнаками місцевого рівня, організаційно забезпечує їх вручення.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

- організаційного відділу;

- юридичного відділу;

- відділу бухгалтерського обліку;

- загального відділу;

- господарського відділу;

- управління праці та соціального захисту населення;

- територіального центру «Надія»;

- територіального центру медико-соціальної реабілітації «Довголіття»;

- міського архіву;

- адміністративної комісії;

- спостережної комісії;

- експертної комісії з визначення цінності документів.

Координує роботу:

- спеціальної патрульної роти в/ч 3053;

- управління Пенсійного фонду в місті;

- міського фонду страхування від нещасних випадків;

- міського фонду страхування від тимчасової втрати працездатності;

- міського центру зайнятості населення;

- територіального управління Держнаглядохоронпраці;

- комісії по розподілу гуманітарної допомоги;

- комісії по розподілу та призначенню матеріальної допомоги;

- міських галузевих профспілкових організацій;

- координаційної ради профспілкових організацій міста.

вверх


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини