Камянець-Подільський » Довідка » Освіта в Кам`янці » Подiльський Державний Аграрно-Технiчний Унiверситет

Подiльський Державний Аграрно-Технiчний Унiверситет

  • 30 407
  • 2
  • (Оцінок: 0)
Подiльський Державний Аграрно-Технiчний Унiверситет
Подiльський Державний Аграрно-Технiчний Унiверситет

Кам’янець-Подільський аграрно-технічний університет.

 

Закон про відкриття сільськогосподарського факультету Кам`янець-Подільського державного українського університету уряд Української Народної Республіки видав1 квітня 1919 p., а 9 квітня цього ж року його затвердила Директорія. Урочисте відкриття факультету відбулося 22 жовтня 1919 р. Кам`янець-Подільський став шостим містом в Україні, де готували спеціалістів з вищою сільськогосподарською освітою. На факультеті в перший рік виявили бажання навчатися 235 юнаків і дівчат. Навчання повинно було тривати три роки. Після закінчення випускники отримували диплом агронома.

У перший навчальний рік на факультеті діяло 5 спеціальних кафедр, 5 кафедр природничого відділу фізико-математичного факультету університету (зоології, ботаніки, хімії, фізики та метеорології, мінералоги та геології).

Сьогодні Кам`янець-Подільський державний аграрно-технічний університет - це чотири інститути, три факультети, два коледжі та п`ять технікумів. Тут навчається понад 13 тисяч студентів. Університет, розміщений у 14 навчальних корпусах, готує фахівців з основних напрямів аграрного виробництва.

СВЯТКОВІ ДАТИ ПДАТУ

1910 р. - при Кам`янець-Подільському державному українському університеті відкрили сільськогосподарський факультет, який готував агрономів.

26 лютого 1021 р. - на базі факультету організували сільськогосподарський інститут (СП), який готував агрономів і зоотехніків.

1922-1020 рр. - функціонував робітничий факультет.

1930 р. - СП розділився на інститут технічних культур, який готував агрономів, і зоотехнічний інститут, який готував зоотехніків.

1933 р. - інститут технічних культур перевели до Житомира.

1938 р. - зоотехнічний інститут перевели до Херсона.

1955 р. - Кам`янець-Подільський сільськогосподарський інститут, який готував агрономів і зоотехніків, відновив свою діяльність.

1983 р. - при інституті відкрито аспірантуру.

1904 р. - при інституті утворилася Хмельницька обласна зональна агрохімічна лабораторія; з 1971 р. вона існує самостійно.

1966 р. - відкрито факультет механізації сільського господарства та факультет підвищення кваліфікації.

1970 р. - відкрито підготовче відділення (існувало до 1992 р.).

1972 р. - створено науково-дослідну лабораторію гречки.

1974 р. - розпочав свою діяльність економічний факультет.

1976 р. - зоотехнічний факультет перейменовано в зооінженерний.

1983 р. - створено ветеринарний факультет, нині факультет ветеринарної медицини.

1900 р. - створено факультет соціально-гуманітарної освіти.

1900-2003 рр. - функціонувала лабораторія генетики та адаптивної селекції сої.

1903 р. - в інституті створено загальноінститутську кафедру виробничого навчання.

1993 р. - на базі Кам`янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища ім.М.Харченка сформовано військово-інженерний факультет при Кам`янець-Подільському сільгоспінституті.

1908р. - інститут реорганізовано в подільську державну аграрно-технічну академію.

1998 р. - відкрито лабораторію насіння польових культур.

1998 р. - до складу академії увійшов міський ботанічний сад.

1997 р. - до складу академії на правах технікуму ввійшов Кам`янець-Подільський радгосп-технікум; створено школу фермерів.

1998 р. - закладено навчально-науковий сад.

1998 р. - на базі проблемної науково-дослідної лабораторії гречки створено Науково-дослідний інститут круп`яних культур; відкрито нові спеціальності: «плодоовочівництво і виноградарство», «Енергетика сільськогосподарського виробництва»,

«Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт».

1998 р. - військово-інженерний факультет реформовано у Військово-інженерний інститут при ПЛАТА.

1999 р. - створено Науково-інформаційний центр Всеукраїнської асоціації тютюновиробників.

2000 р. - створено Регіональний центр сільськогосподарського дорадництва.

2002 р. - розпочав діяльність Хмельницький обласний центр навчання та підтримки приватних сільськогосподарських товаровиробників.

2004 р. - навчальний заклад набув статусу університету.

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

аграрний університет
Свого часу під сільськогосподарський факультет було відведено будинок колишньої двокласної єпархіальної жіночої школи, а згодом - приміщення православної Подільської духовної семінарії. Це був, так би мовити, перший навчальний корпус аграрного закладу.

Нині університет нараховує 14 навчальних корпусів. Першим і одним із найстаріших його факультетів був агрономічний, нині Інститут агротехнологій ПДАТУ. Спочатку на факультеті функціонувало 5 кафедр: рослинництва та селекції; загального землеробства; агрохімії, ґрунтознавства та меліорації; кормовиробництва; загальнобіологічних дисциплін. У різні часи факультет очолювали доцент Борис ХМЕЛЬОВ, професор Гаврило УСИК, доцент Анатолій ЯКИМЕНКО, а з 1984 р. - доцент Василь ПЕЧЕНЮК.

Кафедра рослинництва та селекції створена 1921р. Ще у довоєнні роки при інституті працювала контрольно-насіннєва лабораторія та дослідна станція з відділом селекції. При кафедрі ж діяла проблемна лабораторія з гречки та студентський науковий гурток «Вавіловець».

На два роки раніше було засновано кафедру загального землеробства. При кафедрі є дослідне поле, розмір якого в різні періоди складав від 50 до 200 га.

Кафедру агрохімії, ґрунтознавства та меліорації створили 1955 р. після відновлення СП. Для навчальної та наукової робіт за кафедрою закріплено чотири спеціально обладнані лабораторії, які дозволяють робити аналізи грунтів, добрив і рослин. Кафедра кормовиробництва створена 1982 р. Наймолодшою серед усіх є кафедра загальнобіологічних дисциплін, створена 1994 р. внаслідок об`єднання кафедри плодоовочівництва та кафедри ботаніки, фізіології та захисту рослин.

2003 р. на базі агрономічного факультету створено Інститут агротехнологій (директор Василь ПЕЧЕНЮК), який нараховує 8 кафедр: рослинництва та кормовиробництва; селекції, насінництва та генетики сільськогосподарських культур; плодоовочівництва та виноградарства; землеробства; агрохімії та ґрунтознавства; моніторингу навколишнього середовища; екології та охорони довкілля; захисту рослин і загальнобіологічних дисциплін.

До його структури також входять Науково-дослідний інститут круп`яних культур, навчально-наукова лабораторія «Ботанічний сад», лабораторія «Навчально-науковий сад», проблемна науково-дослідна лабораторія насінництва польових культур.

ЗООІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет було відкрито в лютому 1955 р. на базі зооінженерного факультету Дніпропетровського сільгоспінституту. До вересня цього ж року в Кам`янець-Подільський переїхали всі студенти та викладачі факультету. Першим деканом протягом довгого часу працював доцент Володимир ГОРЯН0В. До складу зооінженерного факультету входило 4 кафедри: розведення та генетики сільськогосподарських тварин, годівлі сільськогосподарських тварин, промислового тваринництва та загального тваринництва.

Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин створена 1982 р. на основі роз`єднання кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин. В основі наукових досліджень кафедри - удосконалення чорнорябої породи ВРХ в умовах племінних господарств Поділля. Того ж року створено і кафедру годівлі сільськогосподарських тварин. Приблизно в ті

Нові віяння часу диктували свої пріоритети, тож 2004 р. факультет було перейменовано в біотехнологічний факультет (декан Микола П0В03НІК0В). Нині до складу факультету входять 5 кафедр: годівлі тварин і технології кормів; селекційно-генетичних технологій тваринництва; технології виробництва продукції тваринництва; технології переробки та стандартизації продукції тваринництва; хімії.

При факультеті діють такі наукові школи, як кросбредне вівчарство Поділля, біогеохімічне районування західних областей України, підвищення виробництва та покращення якості яловичини за рахунок використання промислового схрещування, енергетичне живлення сільськогосподарських тварин.

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Створений 1966 р. з метою підготовки інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва широкого профілю.. З 1992 р. на факультеті було впроваджено елементи ступеневого принципу навчання. Особи, які мали перед вступом до інституту середню спеціальну освіту та відповідні рекомендації з технікумів, навчалися за скороченою 3-річною програмою. Решта студентів - за повною програмою - 5 років. 2003 р. на базі факультету відкрито Інститут механізації та електрифікації сільського господарства (директор Іван БЕНДЕРА).

Підготовка студентів здійснюється на таких кафедрах: сільськогосподарських машин і механізованих технологій; ремонту машин та електрообладнання; тракторів, автомобілів та енергетичних засобів; машиновикористання в рослинництві та тваринництві; енергетики та електротехнічних систем в АПК; загальнотехнічних дисциплін і фізики; охорони праці; механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; транспортних технологій.

Інститут механізації тісно співпрацює з факультетом військової підготовки.

ЕКОНОМІЧНИІ ФАКУЛЬТЕТ

1972 р. при агрономічні факультеті було відкрито економічне відділення та здійснено набір на 1 курс групи економістів організаторів і групи економістів з бухгалтерського обліку загальною чисельністю 50 осіб. Через 2 роки на базі відділення було створено факультет, а 2004 р. його перейменовано в Інститут бізнесу та фінансів (директор Володимир РУДИК). Нині тут навчається понад 2500 студентів зі спеціальностей «Менеджмент організацій», «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства».

Навчальний процес здійснюється на таких кафедрах: математичних дисциплін, економічної теорії та права, інформаційних технологій, менеджменту та бізнесу, бухгалтерського обліку, економіки підприємств і соціально-трудових відносин, аудиту та економічного аналізу, фінансів і кредиту.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Заснований 1983 р., факультет готував лікарів ветеринарної медицини. Цікаво, що перший набір студентів для підготовки ветеринарних лікарів було здійснено 1979 р. на ветеринарне відділення зооінженерного факультету. Сьогодні до складу факультету ветеринарної медицини (декан Іван МАЛЕНЬКИЙ) входять п`ять кафедр: біохімії, фармакології та радіобіології; морфології, фізіології та патології; ветеринарного акушерства та хірургії; інфекційних та інвазійних хвороб; внутрішніх хвороб і гігієни тварин.

Студенти можуть займатися дослідницькою роботою в наукових гуртках, що функціонують при кафедрі. На факультеті є город лікарських рослин, зоологічний, анатомічний і патолого-анатомічний музеї, три науково-дослідні лабораторії, операційні, манеж, бокси, віварій. Діє ветеринарна клініка.

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Сьогодні це Інститут післядипломної освіти та дорадництва (директор Анатолій ЦВІГУН). У структуру інституту входять відділення підвищення кваліфікації, перепідготовки та дорадництва, навчально-методична лабораторія з охорони праці. Інститут діє як за державним замовленням, так і на підставі прямих договорів з міністерствами та відомствами інших галузей, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

Відділення дорадництва працює за такими програмами: виробництво, переробка та маркетинг сільськогосподарської продукції, розвиток сільських територій, робота з молоддю. Тут проводиться навчання у формі професійних шкіл, майстер-класів, тренінгів, наукові дослідження прикладного характеру, а також професійна консультаційна допомога з найрізноманітніших питань.

Сьогодні університет свої науково-педагогічні кадри готує через аспірантуру та докторантуру із 17 спеціальностей. Є вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

1993 р. Кам`янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище ім.Харченка було реорганізовано у військово-інженерний факультет при Кам`янець-Подільському сільськогосподарському інституті. 1998 р. на базі факультету створено військово-інженерний інститут. З 10 вересня 2007 р. його реорганізовано у факультет військової підготовки (начальник Сергій МАЛЬЧЕНКО). З 2000 р. на базі факультету функціонує ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Тут готують фахівців за категоріями: офіцери тактичного та оперативно-тактичного рівнів, офіцери-ад`юнкти, офіцери запасу. Також факультет має ліцензію на підготовку іноземних військовослужбовців. Випускники факультету виконували бойові завдання в Афганістані, країнах Близького Сходу та Африки, брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, після землетрусу у Вірменії, надзвичайних ситуацій як на території України, так і за її межами.

Активна робота з налагодження співпраці на міжнародному рівні розпочалася 2000 р. з популяризації досвіду підготовки військових інженерів і фахівців з розмінування. Слід відзначити, що ця діяльність найбільш активно здійснюється з представниками таких держав, як Франція, США, Китай, Швеція, Хорватія, Білорусь, Канада, Італія, Данія, Великобританія, Нідерланди, Швейцарія, Іспанія, Румунія, Іран, Ангола, Вірменія та Росія.

ІНШІ ПІДРОЗДІЛИ

Першим у списку є найближчий за географічним розміщенням до університету коледж ПДАТУ (директор Тарас МУРАВКА). До складу ПДАТА він увійшов у серпні 1997 р. Тут здійснюється підготовка молодших спеціалістів з 8 спеціальностей: «Агрономія», «Землевпорядкування», «Організація та технологія ведення фермерського господарства», «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Правознавство», «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва». Діє дорадча служба, навчально-виробнича ферма, навчальна клініка ветеринарної медицини.

Також, так би мовити, «дочірніми підрозділами» ПДАТУ є Бучацький коледж (директор Ігор ЛЕСЬКІВ), Кіцманський технікум (Сергій ЧУХНО), Новоушицький технікум (Олександр ПІДДУБ-НИЙ), Снятинський технікум (Ярослав ГУМЕНЮК), Хотинський технікум (Володимир НАЗАРЕНКО) та Шепетівський технікум (Андрій ҐУДЗИК).

МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ

Вагому роль як у сьогоденні, так і в майбутньому університету, відіграє відділ міжнародних зв`язків, який організовує закордонну практику та стажування студентам, аспірантам, магістрантам і молодим спеціалістам університету. Це дає змогу не лише запозичити іноземний досвід господарювання, а й вивчити мову іншої країни, познайомитися з її традиціями, звичаями, популяризувати власні. Фермери, в яких стажуються студенти ПДАТУ, забезпечують їх харчуванням, житлом. Якщо вони під час проходження практики чи стажування зарекомендували себе з позитивного боку, то можуть отримати відповідну матеріальну винагороду, добрі рекомендації від фермерів і можливість надалі брати участь в аналогічних програмах.

ПДАТУ тісно співпрацює з такими закордонними вишами, як Варшавський аграрний університет, Білоруський державний аграрно-технічний університет, Люблінська академія механізації сільського господарства, Вільнюський технічний університет, Краківський політехнічний університет, Оренбурзький аграрний університет, Державний університет штату Північна Дакота (США), вища школа Вайн Стефан у м.Трісдорф (Німеччина), а також фермерськими господарствами Австрії та Великобританії, Данії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Швеції.

ДОЗВІЛЛЯ

Чи не головним показником правильного виховання молоді є її зацікавлення художньою самодіяльністю та спортом. У ПДАТУ із цими двома напрямками працюють на «відмінно». Аксакалом серед художніх колективів вважається ансамбль танцю «Подільський колос», створений 1956 р. За час свого існування колектив устиг порадувати глядачів Білорусі, Болгарії, Греції, Італії, Молдови, Німеччини, Росії, Румунії, Польщі, Португалії, Туреччини та Франції. З 1982 р. хореографом «Подільського колосу» є Віра ЧЕР-НИШЕВА. Має колектив і послідовників - зразковий дитячий танцювальний колектив «Колосок».

Не менш відомий і народний ансамбль «Горлиця», заснований 1965 р. За час існування колектив побував у понад ЗО країнах світу, став лауреатом XI та XII міжнародних фестивалів молоді в Гавані та Москві. З 1993 р. ансамбль є постійним учасником міжнародних фольклорних фестивалів в Іспанії, Франції. 2005 та 2007 року «горлиця» стала переможцем Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів навчальних закладів Мінагрополітики «Софіївські зорі». Протягом багатьох років незмінним керівником ансамблю є Володимир С`ЄДІН. Достойна зміна ансамблю росте в дитячому зразковому ансамблі «Горличка».

З 1970 р. бере свій початок народний ансамбль музики «Троїсті музики» (керівник Олександр ЦАРУК). Ансамбль, заснований 1975 р., також є лауреатом конкурсу «Софіївські зорі», як і народний чоловічий вокальний ансамбль викладачів університету «Ясени» (керівник Володимир ЛАБАНСЬКИЙ).

Велика увага в П/ДАТУ приділяється спорту. Тут діють секції армспорту, боксу, волейболу, баскетболу, важкої атлетики, гандболу, гирьового спорту, загальної фізпідготовки, легкої атлетики, настільного тенісу, пауерліфтингу, футболу, шахів і шашок. За багаторічну історію кафедри фізичного виховання підготовлено 2 заслужених майстри спорту, майстер спорту міжнародного класу, 53 майстри спорту, 321 кандидат у майстри спорту та 1850 першорозрядників.

Спортивна слава університету - це заслужені майстри спорту України, чемпіони Пара-олімпійських ігор з футболу Віктор АНТОНЮК і Віталій ТРУ-ШЕВ; майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи з важкої атлетики Олександр Х0-МОВСЬКИЙ; заслужений тренер України, тренер збірної команди України з важкої атлетики, майстер спорту Микола МЕЛЬНИК; майстер спорту України, чемпіон України з пауерліфтингу Андрій АНДРУЩЕНКО; майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу з кросу Віталій РИБАК; майстер спорту України, чемпіон

України, срібний призер чемпіонатів Європи та світу з бодібілдингу Роман ГАВРИЩУК та ін.

КЕРМАНИЧІ

Без вмілого керівництва закладом навряд чи й досі було б щось із вище перерахованого. В різні часи навчальний заклад очолювали різні люди, проте їх об`єднувало одне - бажання зробити краще. Тому вони сміливо ставили перед собою нові цілі та крок за кроком йшли до обраної мети. Тому сьогодні університет саме такий, а не звичайний факультет, у якості якого розпочинав своє існування.6 серпня 1910 р. деканом і головою ради факультету було обрано приват-доцента Сергія БАЧИНСЬКОГО. 1921 р. - ректором сільськогосподарського інституту стає професор Олекса ПОЛОНСЬКИЙ. 1921-1926 рр. - ректором СП стає Микола ВАЄР.


1926-1928 рр. - ректором інституту призначають Федора ДОНСЬКОГО. 1920-1930 рр. - інститут очолював Віктор ЧУГАЙ.

1920 р. - деканом стає Микола ГЕРАЩЕНКО.1964-1967 рр. - відновлений інститут очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Макар ІВАНОВ. 1957-1980 рр. - інститут очолював професор, доктор біологічних наук Семен СЕРБІН. 1980-1983 рр. - ректором був кандидат сільськогосподарськіих наук  доцент Анатолій Байдюк.
 
1983-2002 рр. - сільськогосподарським інститутом, а згодом академією керував професор Михайло САМОКИШ (нині почесний ректор університету). З 2002 р. ректором став доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України Микола БАХМАТ.

У Миколи Івановича професійна команда проректорів. Це перший проректор, проректор з організаційної роботи, кандидат технічних наук доцент Віктор ЛУГАНЕЦЬ; проректор з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук доцент Володимир СЛОБОДЯН; проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, доктор сільськогосподарських наук, професор Василь 0ВЧАРУК; проректор, директор інституту післядипломної освітита дорадництва, доктор сільськогосподарських наук, професор Анатолій ЦВІГУН; проректор з виховної та культурно-масової роботи, кандидат біологічних наук доцент Анатолій К0НДРЮК; проректор з господарської роботи та маркетингу Світлана МІСЕВИЧ.

НИМИ ПИШАЮТЬСЯ

Мудрі керманичі - чи це не найкращий приклад для наслідування? Тож не дивно, що з Alma mater вийшли такі знані люди, як Герой Соціалістичної Праці, заслужений діяч науки і техніки УРСР, академік АН УРСР Олексій КВАСНИЦЬКИЙ; свого часу заступник міністра сільського господарства Радянського Союзу Михайло ШЕВЧЕНКО та заступник голови Ради Міністрів УРСР Микола БЛАГУН; Герой Радянського Союзу, генерал-майор, один з керівників партизанського руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни Василь БЕГМА; професор сільськогосподарських наук Вадим ЛЄХН0ВИЧ; заступник міністра сільського господарства та продовольства України Леонтій ДУНЕЦЬ; Герої Соціалістичної Праці Марія МАЗУР, Адам ЩЕПАНОВСЬКИЙ, Євгенія ЛЕН-ДЮК, Герой України Петро ІВА-ЩУК; двічі Герої Соціалістичної праці Григорій ТКАЧУК і Євгенія Д0ЛИНЮК.

Не міліє й нині плеяда випускників: Віталій УСИК, перший заступник голови Чернівецької ОДА; Євген ПІДЛІСНИЙ, заслужений працівник сільського господарства України, почесний професор університету; Павло СЕНИЩ, заступник голови Нацбанку України; Іван Р0МАН0В, заступник голови ДПА України; Михайло КАЦАН, голова ДПА в Хмельницькій області; Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр транспорту та зв`язку; Анатолій ПРИСЯЖНЮК, президент Чорноморнафтогазу України. Багато випускників продовжили свою професійну діяльність у стінах рідного навчального закладу. 12 депутатів Верховної Ради України - також випускники ПДАТУ.

За час свого існування виш не лише міцнів, а й розростався, з кожним роком збагачуючись і покращуючись. Сьогодні на його рахунку чимало структурних підрозділів. Деякі з них набули нового статусу - інститут, тим самим даючи студентам можливість отримати більш ґрунтовні знання, уміння та навички. Недаремно кажуть, що все в житті починається з малого, а дорога в тисячу миль - з першого кроку.

 

Слово ректору ПДАТУ доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі БАХМАТУ:

- У третє тисячоліття Подільський державний аграрно-технічний університет вступив знаним вищим закладом аграрної освіти в Україні, важливим центром підготовки сільськогосподарських кадрів у західному регіоні держави, флагманом аграрної науки на Поділлі.

Університет - це, перш за все, люди. Гадаю, що кращі традиції старших поколінь, які працювали та навчалися в університеті, так само, як і глибокі знання його історії, мають бути завжди з нами. За період існування наш заклад підготував понад 48 тисяч фахівців, які працюють не лише в Україні, а й за кордоном. Серед вихованців університету - знані виробничники, державні, політичні діячі, вчені, викладачі, працівники МВСУ, СБУ, Міністерства освіти, посадовці обласного та районного масштабів.

Цього року ми пройшли акредитацію за статусом вищого навчального закладу IV рівня. Ми безмежно пишаємося тим, що маємо змогу давати студентам не лише ґрунтовні знання, а й впевненість у майбутньому.

 

Наталія ЯЦЕМІРСЬКА, «ПОДОЛЯНИН». 3.04.2009


Сайт ПДАТУ  -  https://pdatu.edu.ua


------

Останні коментарі:

Андрій
Андрій
Які умови прийому на факультет військової підготовки,державне чи платне.Дайте будь-ласка свою відповідь на мою пошту .
Цитувати Скарга
admin
admin
:c_emot6:
Зараз військовий інститут приєднали до К-П державного університету.
Ось тут інформація- https://www.kpnu.edu.ua/content/category/4/58/166/

Там є телефон - дізнайтесь!.
Цитувати Скарга

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини