Перший портал / Як написати звернення до депутата?

Як написати звернення до депутата?

Перед виборами угромадян є завжди шанс на успішне вирішення своїх проблем депутатами різних рівнів, так як кожний з них намагається заробити побільше бонусів.  Тож саме час писати скарги, пропозиції та заяви.

Право на звернення закріплене у ст. 40 Конституції України, текст якої говорить: ”Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін”. Розгляд звернень виборців входить до обов’язків народного депутата України, які перелічені у статті 24 Закону України ”Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 року.

Завантажити зразок звернення:

priklad-individ.docx
[179.04 Kb] (Завантажили: 10131)

 
Завантажити шаблон щоб написати від руки:

shablon-indiv.docx
[16.09 Kb] (Завантажили: 5894)

 
Закон України ”Про звернення громадян” від 02 жовтня 1996 року закріплює у преамбулі такі особливості реалізації права на звернення, як: - внесення пропозицій в органи державної влади щодо поліпшення їх діяльності; - викривання недоліків у роботі органів держави (особиста ініціатива); - оскаржування дій посадових осіб, державних і громадських органів.

Відповідно до норм Закону України ”Про звернення громадян” зверненням громадян є викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, причому необхідно чітко розрізняти ці три поняття.


Пропозиція (зауваження)
Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, окрім того у пропозиції може бути висловлена думка щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення чинної правової бази, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

 Заява (клопотання)
Заявою (клопотанням) є звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства, недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій, депутатів усіх рівнів, посадових осіб. Додатково заява може містити думки щодо поліпшення діяьності підприємств, установ, організацій, депутатів усіх рівнів, посадових осіб. Необхідно уточнити, що клопотання являє собою письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав або свобод.

 Скарга
Скаргою називаємо звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями або бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. У даному випадку до рішень, дій або бездіяльності, які можуть бути оскаржені, відносимо:

ті рішення, дії, бездіяльність, якими порушуються права, законні інтереси та свободи громадянина (групи громадян);

ті рішення, дії, бездіяльність, якими створюються перешкоди для здійснення громадянином його законних інтересів, прав і свобод;

ті рішення, дії, бездіяльність, якими незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності. 

Як оформити письмове звернення до народного депутата?

Перед написанням звернення ви повинні чітко сформулювати проблему або питання і правильно обрати необхідний вид звернення. Хочемо зауважити, що в залежності від змісту звернення, обирається особа, до якої це звернення буде спрямовано. Говорячи про звернення до народних обранців усіх рівнів, відмітимо, що з питаннями суто місцевого характеру необхідно звертатись до депутатів місцевих рад, із більш серйозними і масштабними проблемами – до народних депутатів України (тобто до народних депутатів Верховної Ради України).

Визначившись зі змістом та видом звернення, необхідно також притримуватись форми або вимог до звернення, які викладені у ст. 5 Закону України ”Про звернення громадян” від 02 жовтня 1996 року.

Звернення має бути адресовано тому органу або особі, до кола повноважень якої входить розгляд порушених у зверненні питань. Звернення може бути подано як окремою особою, так і групою громадян.

За загальним правилом, звернення краще розпочинати зі слів:"Шановний ( ім’я та по батькові)”, а закінчити слід словами: " З повагою до Вас”.

Звернення до депутата складають у довільній формі. Однак у цьому документі вам обов’язково потрібно вказати:

прізвища, ім’я , по-батькові,

місця проживання особи (групи осіб), що звертається,

чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми,

подати депутатові конкретну пропозицію щодо його поведінки у вашій справі,

 вказати адресу, на яку ви просите надіслати відповідь,

 перечислити перелік документів, якщо ви додаєте їх до листа.


Звернення може бути подано у письмовій або усній формі (під час особистого прийому громадян депутатом, посадовою особою), причому звернення, подане у письмовій формі, обов’язково має бути підписано особою (особами), що звертається.

Загальний текст звернення може складатись за такою схемою:

 вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали передумовою для звернення;

 мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;

 результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення.

Такий вид звернення як скарга на рішення певного органу або посадової особи має бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом року з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але в жодному разі не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина, який звертається зі скаргою, з таким рішенням.

Слід зауважити, що в основі звернення має бути реальна і важлива проблема (питання) соціального або правового характеру, тобто не радимо вам звертатись до депутатів усіх рівнів із проханням переселити вашого сусіда на поверсі, оскільки вам не подобається колір його краватки.

 Пам’ятайте, що не підлягають розгляду та вирішенню такі звернення:

 

 

Письмове звернення краще надсилати адресату рекомендованим листом або особисто заносити до відповідної приймальні.

 

 письмове звернення без зазначення місця проживання або не підписане автором, тобто анонімне звернення;

 повторні звернення від однієї і тієї ж особи до одного і того ж органу (посадової особи) з одного і того ж питання, яке вже було вирішено даним органом (посадовою особою) по суті;

 звернення-скарга, подана із пропущенням зазначених вище строків;

звернення, подане особами, які визнані недієздатними у судовому порядку.

 

 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

 

Рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року

2. Закон України „Про звернення громадян” від 02 жовтня 1996 року

3. Закон України „Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 року

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 жовтня 2003 року у справі № 1-21/2003

5. Видання „Регламент Верховної Ради України”, 2002

6. Брошура „Ви обрали депутата. Що далі?”, 2003


---

Підготовлено- 1-й Портал міста Кам'янець-Подільський

2012-05-10
Вернуться назад